Rejestracja

Terminy

Termin i miejsce konferencji

6-7 listopada 2019 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

Ważne terminy:

Rejestracja – do 28.10.2019 r.

Wniesienie opłaty za udział w konferencji – do 31.10.2019 r.

Opłaty

Koszt udziału w konferencji wynosi 350 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje:

• udział w obradach
• pakiet materiałów konferencyjnych
• obsługa cateringowa w czasie przerw
• udział w konkursach z nagrodami
• udział w kolacji integracyjnej
• certyfikat udziału w konferencji (na życzenie uczestnika)

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu.