Raporty z badań

Przekazujemy Państwu wyniki dwóch edycji ogólnopolskich badań prowadzonych wśród biegaczy, pod tytułem „Profil polskiego biegacza”.

Badania prowadzone są w cyklu dwuletnim, a ich głównym celem jest obserwacja zmian jakie zachodzą w postawach i zachowaniach biegaczy w Polsce.

W obydwu raportach znajdują się odpowiedzi na takie same pytania, dzięki temu można dowiedzieć się jak zmienia się ich struktura w czasie. Jednak narzędzie badawcze jest stale doskonalone, z tego względu w raporcie z 2016 roku znajdują się odpowiedzi na pytania, które zadano po raz pierwszy. Dzięki wynikom z kolejnych edycji z pewnością będzie można w większym stopniu ustalić trendy i kierunki zmian.

Metodyka badań została szerzej opisana w raporcie z 2014 roku.           

raport 2014

raport 2016

Powołując się na wyniki badań prosimy o podawanie następującego źródła:

Raport z badań „Profil polskiego biegacza”, przeprowadzonych pod kierunkiem Zygmunta Waśkowskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016 (lub 2014) r.