O konferencji

Organizator konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Strategii Marketingowych

Współpraca – Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu


Kompetencje Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie problematyki zarządzania i marketingu w sporcie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, której pracownicy naukowi w tak szerokim stopniu prowadzą badania naukowe oraz popularyzują wiedzę na temat zarządzania w sporcie i marketingu sportowego.

Świadczą o tym między innymi następujące działania i osiągnięcia:

1. Organizacja biegu Ekonomiczna Piątka, na dystansie na 5 km. W 2015 roku wzięło w nim udział ok. 700 zawodników.

2. Organizacja dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji metodycznej pt. „Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych”, w której uczestniczyło ponad 100 osób.

3. Organizacja dwudniowej konferencji naukowej pt. „Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej”. Wzięło w niej udział ok. 120 osób.

4. Organizacja dwudniowej konferencji metodycznej pt "Marketing profesjonalnych imprez biegowych", w której wzięło udział ok. 100 uczestników.

5. Realizacja ogólnopolskiego badania pt. „Profil polskiego biegacza”, w którym udział wzięło ponad 4400 biegaczy.

6. Realizacja badania pt. „Determinanty atrakcyjności imprezy biegowej”, przeprowadzonego na przykładzie biegu Maniacka Dziesiątka.

7. Realizacja badania pt. „Satysfakcja biegaczy z udziału w imprezie biegowej”, przeprowadzonego na przykładzie Poznań Maraton.

8. Realizacja badania pt. „Ocena poziomu atrakcyjności imprezy sportowej” na przykładzie Mitingu Lekkoatletycznego Gwiazd, Żywiec Cup.

9. Realizacja badania pt. „Potencjał rynkowy marki Lech Poznań”, wykonanego na potrzeby opracowania strategii marketingowej dla KKS Lech Poznań.

10. Realizacja badania pt. „Orientacja marketingowa w klubach i organizacjach sportowych w Polsce”.

11. Publikacje książek o tematyce zarządzania w sporcie i marketingu sportowego, m.in:
– „Marketing imprez biegowych”
– „Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej”
– „Uwarunkowania zarządzania sportem w Polsce”
– „Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych”

12. Publikacja kilkudziesięciu artykułów naukowych, m.in.:
– Czas jako determinanta zachowań maratończyków
– Instytucjonalna struktura biznesu sportowego – ujęcie modelowe
– Determinanty zarządzania lojalnością kibiców
– Integracyjna rola sportu we współczesnym świecie
– Budowa przewagi konkurencyjnej klubu sportowego
– EURO 2012 – kreowanie produktu turystyki sportowej
– Internacjonalizacja sportu i jej wpływ na działania marketingowe klubów sportowych
– Zastosowanie metody environmental scanning w procesie budowy pozycji rynkowej klubu sportowego
– Model komunikacji rynkowej w sporcie
– Architektura relacji biznesowych na rynku sportu
– Ambush Marketing – alternatywa dla sponsoringu sportowego
– Zarządzanie produktami sportowymi na przykładzie KKS Lech Poznań
– Segmentacja rynku sportowego – istota i kryteria wyboru rynku docelowego
– Reorientacja organizacji sportowych – uwarunkowania i możliwości wykorzystania marketingu w sporcie
– Marka sportowa – kształtowanie i możliwości jej wykorzystania
– Marketing w sporcie – sport w marketingu
– Wykorzystanie sportowców w promocji przedsiębiorstwa z uwagi na ich atrakcyjność marketingową.

13. Czynne uprawianie biegów długodystansowych przez kilkudziesięciu pracowników naukowych Uniwersytetu, w tym także przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich.

14. Organizacja kilkunastu cyklicznych spotkań z czołowymi sportowcami, dziennikarzami sportowymi oraz menedżerami sportowymi, w ramach projektu Cafe AZS UEP.

15. Działalność Klubu Biegacza UEP, skupiającego pracowników i studentów uprawiających biegi długodystansowe.

16. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów UEP oraz na studiach podyplomowych z takich przedmiotów jak: Marketing sportowy, Sponsoring, Programy lojalnościowe na rynku sportu, Wykorzystanie sportu w promocji przedsiębiorstwa.

17. Uczestnictwo pracowników UEP w Radach Nadzorczych oraz działalność doradcza na rzecz renomowanych klubów sportowych.

Sprawozdania


  • 2013


  • 2014


  • 2015


  • 2016


  • 2017