O konferencji

Organizator konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Strategii Marketingowych

Współpraca – Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu


Kompetencje Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie problematyki zarządzania i marketingu w sporcie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, której pracownicy naukowi w tak szerokim stopniu prowadzą badania naukowe oraz popularyzują wiedzę na temat zarządzania w sporcie i marketingu sportowego.

Świadczą o tym między innymi następujące działania i osiągnięcia:

1. Cykliczna, odbywająca się od 2013 roku ogólnopolska konferencja metodyczna dla organizatorów biegów, w całości poświęconej zarządzaniu i marketingowi imprez biegowych

2. Szereg regularnie prowadzonych badań naukowych, m.in.:
a. ogólnopolski projekt badawczego pt. „Profil polskiego biegacza”
b. badanie pt. „Determinanty atrakcyjności imprezy biegowej”, przeprowadzone na przykładzie biegu Maniacka Dziesiątka.
c. badanie pt. „Satysfakcja biegaczy z udziału w imprezie biegowej”, przeprowadzone na przykładzie Poznań Maraton.
d. badanie pt. „Ocena poziomu atrakcyjności imprezy sportowej” na przykładzie Mitingu Lekkoatletycznego Gwiazd, Żywiec Cup.
e. badanie pt. „Potencjał rynkowy marki Lech Poznań”, wykonanego na potrzeby opracowania strategii marketingowej dla KKS Lech Poznań.
f. badanie pt. „Orientacja marketingowa w klubach i organizacjach sportowych w Polsce”.
g. badanie na temat budowania sieci relacji z interesariuszami organizatorów imprez biegowych,
h. badanie pt: „Społeczne postawy uczestników imprez sportowych”
i. badanie pt; „Współtworzenie wartości dla biegaczy przez dla uczestników biegów wirtualnych”
j. badanie na temat roli sportu i wydarzeń sportowych w życiu mieszkańców Poznania

3. 5. Bieg na 5 km „Ekonomiczna Piątka”. Bieg organizowany jest od 2013 roku, UEP jest jedną z pierwszych uczelni w kraju, która zaczęła organizować swój bieg.

4. Studencka impreza sportowa „Bieg świetlików”, w ramach corocznego projektu Fura Szczęścia

5. Organizacja akcji charytatywnej „Misja Tokio Maraton 2020”

6. Publikacje książek o tematyce zarządzania w sporcie i marketingu sportowego, m.in:
– „Marketing imprez biegowych”
– „Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej”
– „Uwarunkowania zarządzania sportem w Polsce”
– „Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych”

7. Publikacja kilkudziesięciu artykułów naukowych, m.in.:
– Czas jako determinanta zachowań maratończyków
– Instytucjonalna struktura biznesu sportowego – ujęcie modelowe
– Determinanty zarządzania lojalnością kibiców
– Budowa przewagi konkurencyjnej klubu sportowego
– EURO 2012 – kreowanie produktu turystyki sportowej
– Internacjonalizacja sportu i jej wpływ na działania marketingowe klubów sportowych
– Zastosowanie metody environmental scanning w procesie budowy pozycji rynkowej klubu sportowego
– Architektura relacji biznesowych na rynku sportu
– Ambush Marketing – alternatywa dla sponsoringu sportowego
– Reorientacja organizacji sportowych – uwarunkowania i możliwości wykorzystania marketingu w sporcie
– Marka sportowa – kształtowanie i możliwości jej wykorzystania
– Wykorzystanie sportowców w promocji przedsiębiorstwa z uwagi na ich atrakcyjność marketingową
– Short term and long term motives for the internationalization of marathon events
– Współtworzenie wartości dla klienta przez uczestników biegów wirtualnych w czasie pandemii wywołanej wirusem Covid-19
– Socially responsible attitudes of consumers as a determinant of creating product value on the sporting events market
– Possibilities of brand promotion trough lifestyle mobile sports applications
– Determinants of the co-creation of consumer value on the sports event market
– Obszary koopetycji w relacjach partnerskich na rynku sportu
– Sport activity of polish runners and the resulting marketing potential
– The Role of Consumers in Creating Experiences by Organisers of Sports Events
– Experience Marketing As an Accelerator of Customer Satisfaction on the Sport Tourism Market
– Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych – ujęcie modelowe
– Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju turystyki sportowej na przykładzie biegów maratońskich
– Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych
– Hedonizm versus orientacja społeczna w gospodarowaniu czasem wolnym. Czy da się pogodzić ogień z wodą?
– Wykorzystanie koncepcji marketingu strategicznego w procesie budowy przewagi konkurencyjnej klubu piłkarskiego
– Consumer engagement using digital technologies in the process of co-creating consumer value in the sports market

8. Zajęcia dydaktyczne dla studentów UEP z takich przedmiotów jak: Marketing sportowy, Sponsoring, Programy lojalnościowe na rynku sportu, Wykorzystanie sportu w promocji przedsiębiorstwa.

9. Studia podyplomowe „Menedżer sportu”

10. Rozprawy doktorskie przygotowywane z tematyki marketingu i zarządzania w sporcie.

11. Czynne uprawianie biegów długodystansowych przez kilkudziesięciu pracowników naukowych Uniwersytetu.

12. Działalność Klubu Biegacza UEP, skupiającego kilkudziesięciu pracowników i studentów uprawiających biegi długodystansowe.

Sprawozdania


  • 2013


  • 2014


  • 2015


  • 2016


  • 2017