Formularz

Dane uczestnika konferencji
Pola oznaczone * są wymagane

Imię*

Nazwisko*

Adres do korespondencji

Ulica *

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Telefon *

Email *

Jeśli życzą sobie Państwo wystawienia faktury prosimy wypełnić poniższe pola:

NABYWCA
Nazwa instytucji

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

NIP

ODBIORCA (opcjonalnie)
Nazwa instytucji

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

NIP

Faktura zostanie przesłana na wskazany adres mailowy po wpisaniu do bazy uczestników (do 2 dni roboczych). W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zostanie wystawiona faktura korygująca anulująca pierwotny dokument.

Opłata za udział w konferencji jednej osoby wynosi 400 PLN. Płatność należy uregulować do 15.10. 2021 r. W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Płatność należy dokonać przelewem na konto:

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
61 – 895 Poznań
ul. Powstańców Wlkp. 16
BZ WBK S.A. 98 1090 1476 0000 0001 2125 9974
z dopiskiem „Marketing w sporcie”, a także imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875) przy al. Niepodległości 10. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych oraz prawa Państwu przysługujące zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej w serwisie ue.poznan.pl. Pytania proszę kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres rodo@ue.poznan.pl

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konferencji Biegowej „Rynek imprez biegowych. Reaktywacja” organizowanej w dniach 21-22 października 2021 przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedrę Strategii Marketingowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu i e-maila) w celach wynikających z udzialu w konferencji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzula informacyjna
1. Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-895 Poznań
2. Dane uczestników będą przetwarzane w celu udziału w konferencji biegowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konferencji biegowej.
3. .Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem rodo@ue.poznan.pl
4.Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
5. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
6.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania..""*