Formularz

Dane uczestnika konferencji
Pola oznaczone * są wymagane

Imię*

Nazwisko*

Adres do korespondencji

Ulica *

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Telefon *

Email *

Jeśli życzą sobie Państwo wystawienia faktury prosimy wypełnić poniższe pola:

Nazwa instytucji

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

NIP

Faktura zostanie przesłana na wskazany adres po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej.

Jeżeli życzą sobie Państwo wystawienia faktury pro forma prosimy o zaznaczenie poniższego pola:

 Proszę o wystawienie faktury pro forma.

Opłata za udział w konferencji jednej osoby wynosi 350 PLN. Płatność należy uregulować do 20 października 2018 r. W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Płatność należy dokonać przelewem na konto:

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
61 – 895 Poznań
ul. Powstańców Wlkp. 16
BZ WBK S.A. 98 1090 1476 0000 0001 2125 9974
z dopiskiem „Marketing w sporcie”, a także imieniem i nazwiskiem uczestnika.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katedrę Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu moich danych osobowych wraz z adresem poczty elektronicznej, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu organizacji konferencji lub/i warsztatów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie poczty droga elektroniczną. Wyrażamy zgodę na umieszczenie naszych danych w bazie adresowej KSM UE w Poznaniu, zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.""*