Formularz

Dane uczestnika konferencji
Pola oznaczone * są wymagane

Imię*

Nazwisko*

Adres do korespondencji

Ulica *

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Telefon *

Email *

Jeśli życzą sobie Państwo wystawienia faktury prosimy wypełnić poniższe pola:

Nazwa instytucji

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

NIP

Faktura zostanie przesłana na wskazany adres mailowy po wpisaniu do bazy uczestników (do 2 dni roboczych). W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zostanie wystawiona faktura korygująca anulująca pierwotny dokument.

Opłata za udział w konferencji jednej osoby wynosi 400 PLN. Płatność należy uregulować do 15.10. 2021 r. W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Płatność należy dokonać przelewem na konto:

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
61 – 895 Poznań
ul. Powstańców Wlkp. 16
BZ WBK S.A. 98 1090 1476 0000 0001 2125 9974
z dopiskiem „Marketing w sporcie”, a także imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875) przy al. Niepodległości 10. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych oraz prawa Państwu przysługujące zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej w serwisie ue.poznan.pl. Pytania proszę kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres rodo@ue.poznan.pl

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katedrę Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu moich danych osobowych wraz z adresem poczty elektronicznej, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu organizacji konferencji lub/i warsztatów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie poczty droga elektroniczną. Wyrażam zgodę na umieszczenie naszych danych w bazie adresowej KSM UE w Poznaniu, zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.""*